3 tajmství smaragdu – nejcennějšího drahokamu 5. 10. 2022 – Kategorie: Smaragdy

Smaragdy jsou skutečně nejcennějšími drahými kameny na světě. V České republice ani v Evropě nejsou tyto drahokamy tak oblíbené jako například diamanty, ale ve zbytku světa je tomu právě naopak. V Asii i na obou amerických světadílech se mohou klenotníci, investoři i obchodníci přetrhnout o to, kdo nakoupí lepší a krásnější smaragdy, aby uspokojili obrovskou poptávku.

Obliba smaragdů je na vzestupu a zájem o ně se postupně zvedá i v ČR. Proč jsou ale právě smaragdy tak žádané? A jaká tajemství skrývají tyto překrásné zelené drahokamy?

Každý kámen je unikát

Smaragd je drahokamová odrůda klasického berylu. Samotný název smaragd pochází z řečtiny a znamená doslova „zelený kámen“. Přesto mohou mít smaragdy i jinou barvu. U některých smaragdů přechází tmavě zelená až do modravé, zatímco u jiných lze vidět v odstínu stopy žluté.

Tento rozdíl je způsobený množstvím stopových prvků, které jsou v jednotlivých smaragdech přítomné. Pouze ty rozhodují o tom, jaké barvy konkrétní drahokam nabyde. Další zajímavou vlastností smaragdů je, že téměř žádný z nich není dokonalý. Jakmile jsou smaragdy vydobyty ze země, dochází k jejich postupnému zakalení či drobnému popraskání. K tomu může dojít i při broušení, ale to není tak obvyklé. Smaragdy jsou obvykle vybroušeny do tvaru tzv. emeraldu. V této podobě může nejlépe vyniknout unikátní barva každého kamene.

Téměř dokonalé smaragdy se tak prodávají za obrovské sumy, ale i smaragdy s vadou jsou extrémně cenné. Někteří šperkaři či investoři naopak vyhledávají drahokamy se zvláštní vadou, což zvyšuje jejich cenu. Pokud chceme určit cenu smaragdu, obvykle se používá metoda 4C:

  • Color – neboli barva. O ceně smaragdu rozhoduje z velké části právě jeho zbarvení.
  • Clarity – čistota je pro hodnotu také velmi důležitá. Některé smaragdy obsahují příměsi, díky kterým nejsou tak průhledné.
  • Cut – anglicky řez, vypovídá o tom, jak mohou být konkrétní smaragdy využity.
  • Carate – hmotnost smaragdu měřená v karátech, jeden karát odpovídá 0,2 gramu. 

Právě probíhá zelená horečka

Na světě existuje hned několik nalezišť smaragdů. Nejvýznamnější nalezneme v Rusku, Brazílii, ale především v Kolumbii. Ve vápencových horách v okolí Musa se nacházejí jedny z nejkrásnějších a nejcennějších smaragdů.

Celosvětová naleziště ale čelí stále klesajícímu množství vytěžených smaragdů. To ve spojení se stále vyšší poptávkou žene cenu smaragdů do astronomických výšin, ve kterých už zůstane. Těžební společnosti hledají stále nová naleziště, ale málokdy uspějí. Těžba smaragdů zároveň probíhá bez použití těžkých strojů a průmyslových metod, proto je najít nové smaragdy tak těžké. Dalo by se ale říci, že na nalezištích nyní probíhá malá zelená horečka.

Laboratorní a přírodní drahokamy

Podobně jako v případě jiných drahokamů existují metody, jak vyrobit smaragdy v laboratoři. Tento proces je známý pouze omezenému množství korporací, a jde tak o velmi ceněné výrobní tajemství. Obecně lze říci, že se využívají dva způsoby výroby umělých smaragdů. Ta první využívá běžnou formu berylu jako základ budoucího syntetického smaragdu, zatímco druhá metoda nechává smaragd vykrystalizovat z roztoku za vysoké teploty a tlaku.

Proto je při nákupu třeba dávat pozor na to, jestli nakupujete smaragd přírodní či vyrobený v laboratoři. Jak bylo zmíněno výše, váha jednotlivých smaragdů je udávána v karátech. Tato jednotka nevypovídá nic o ryzosti kamene, jako je tomu například u zlata. Můžeme však říci, že jeden karát přírodního smaragdu bude vždy cennější než stejné množství kamene umělého, ale rozdíl v cenách se může lišit podle vývoje na trhu.